Login

Open innovatieplatform

HydroCity is het open innovatieplatform waar alle deelnemers en eindgebruikers data, informatie en applicaties samenbrengen die bijdragen aan het klimaatbestendiger maken van de stad.  Gemeenten en waterschappen stellen onderling data beschikbaar en alle samenwerkende partijen gebruiken die data om beter inzicht in de stedelijke hydrologische kringloop te krijgen. Dienstverlenende bedrijven zoals adviesbureaus wordt de kans geboden om applicaties en data te introduceren die het platform versterken.


HydroCity is een innovatieproject, dat wordt gefinancierd vanuit het Small Business Innovation Research (SBIR) programma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.  Het project is medio 2011 gestart en het HydroCity platform is, in de vorm van een web-portal, medio 2012 operationeel en beschikbaar voor alle stedelijke waterbeheerders.

Het project levert de volgende innovaties:
 • De GeoViewer: Gedetailleerde gegevens uit bestaande bronnen, zoals telemetriesystemen van gemeenten en waterschappen, en nieuwe bronnen, zoals satellieten en neerslagradar, worden via webservices direct toegankelijk gemaakt voor alle (geautoriseerde) gebruikers die bij het stedelijk waterbeheer zijn betrokken. De eindgebruiker kan zelf de gegevens opvragen en verbinden in gebruiksvriendelijke grafieken.
 • Persoonlijk dashboard: Elke waterbeheerder kan zijn eigen dashboard samenstellen, zodat alle informatie direct beschikbaar is voor operationeel of strategisch beheer. Het systeem is toegankelijk vanaf elke plek met internet en op mobiele apparaten zoals smart-phones en tablets.
 • Diverse versterkende applicaties: Met behulp van online applicaties kunnen situaties van wateroverlast en waterkwaliteitsproblemen worden geanalyseerd en kan de effectiviteit van maatregelen worden getoetst. Enkele voorbeelden van applicaties die door diverse adviesbureaus worden aangeboden zijn:
  • Mutatie-signalering aan stedelijke verharding (NEO)
  • Datavalidatie met de Dataprofeet (Witteveen+Bos)
  • Neerslagvergelijking en neerslagverwachting (HydroNET)
 • IMgeo 3D stadsmodel: Op basis van bestaand kaartmateriaal, zoals het GBKN, BAG, AHN2, groenbeheer, wegbeheer, etc, wordt een IMgeo 3D Objectenkaart gegenereerd. De Objectenkaart wordt verrijkt met informatie afkomstig van luchtfoto's en satellietbeelden.   
 • Stedelijk Afstroom- en infiltratiemodel (AIM):  Het AIM bepaalt op basis van het IMgeo 3Dstadsmodel en de werkelijk gevallen neerslag of gevallen neerslag tot afstroming komt. Vervolgens wordt met behulp van nieuw ontwikkelde open source software de afvoer via de riolering en het stedelijke oppervlaktewater berekend. Hiervoor worden gedetailleerde hoogtegegevens (AHN2) en rioolbeheergegevens uit Kikker gebruikt.
 • Internationaal radarcomposiet: Het nieuwe neerslagcomposiet is opgebouwd uit Nederlandse, Duitse en Belgische radarmetingen en daarin zijn meer dan 400 neerslaggrondstations verwerkt. De meerwaarde van deze nieuwe neerslagstandaard is vooral in noordoost Nederland en zuidoost Nederland groot in vergelijking met wat nu beschikbaar is. Daarnaast is er een nowcast van de neerslag beschikbaar die tot enkele uren vooruit per km2 en per 5 minuten een neerslagverwachting geeft.

 

Tussenresultaten

Demo IMgeo3Dcity